Porady

Łąka kwietna – kiedy, gdzie i po co ją siać?

0 (0 opinii)

Łąka kwietna w ogrodzie cieszy się coraz większą popularnością. Nie wystarczy jednak tak po prostu kupić torebkę nasion roślin łąkowych, rozrzucić na powierzchni i czekać, aż wykiełkują. Rabata nie stanie się od razu łąką, ponieważ zróżnicowane warunki glebowe powodują, że określone rośliny rosną tam dobrze, a inne słabo się rozwijają. Jak założyć łąkę kwietną w ogrodzie?

Różne typy łąk kwietnych

Aby łąka kwietna przez wiele lat bujnie rosła i kwitła, trzeba zacząć od wyboru odpowiedniej mieszanki roślin, a potem przestrzegać pewnych zasad uprawy i pielęgnacji. Istnieje wiele powodów, które przemawiają za założeniem pięknej kwietnej łąki z kolorowymi kwiatami i ziołami. Nie tylko dlatego, że jest znacznie łatwiejsza w pielęgnacji niż angielski trawnik, ale również ze względu na tworzenie rodzaju naturalnego biotopu. Dlatego na początku należy przeprowadzić analizę glebową, aby dobrać odpowiedni rodzaj łąki do zaplanowanego kawałka gruntu. Inne rośliny rosną na łąkach suchych, inne na łąkach świeżych, a jeszcze inny jest skład gatunkowy naśladujący miedzę śródpolną.

Łąka kwietna sucha – raj dla motyli i pszczół

Łąka sucha jest w dzisiejszych czasach właściwie zagrożona wyginięciem. Ponieważ ten typ nie za bardzo nadaje się do gospodarczego wykorzystania, podlega przede wszystkim przekształceniu w formy uprawne na obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo. Można powiedzieć, że zakładanie na działce suchej łąki kwietnej z licznymi kwitnącymi ziołami doskonale służy pszczołom i motylom.

Łąki suche zaliczają się do najbogatszych typów łąk w ogóle. Bogate w wapń i mało żyzne gleby sprzyjają wzrostowi gatunków roślin mało odpornych na konkurencję. W przeciwieństwie do łąk świeżych, na których wysoka zawartość azotu daje szanse tylko szybko rosnącym trawom i kwiatom. W rezultacie suche łąki kwietne pomagają ocalić rzadkie gatunki przed wyginięciem. Ich zróżnicowany i bogaty skład gatunkowy kwiatów służy rzadkim gatunkom owadów jako źródło pożywienia.

Łąka kwietna wabi wiele pożytecznych owadów
Łąka kwietna wabi wiele pożytecznych owadów

Rośliny na łąkę kwietną suchą

Tego typu łąka odznacza się niezwykłym bogactwem kwiatów i ziół. Do typowych przedstawicieli roślin należą:

 • drżączka średnia (Briza media),
 • zawciąg nadmorski (Armeria maritima),
 • rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria),
 • pierwiosnek lekarski (Primula veris),
 • jaskier bulwkowy (Ranunculus bulbosus),
 • smółka pospolita (Silene viscaria),
 • stokłosa prosta (Bromus erectus),
 • krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor),
 • goździk kropkowany (Dianthus deltoides),
 • dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum),
 • rogownica polna (Cerastium arvense),
 • szałwia łąkowa (Salvia pratensis),
 • dzwonek rozpierzchły (Campanula patula),
 • macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum),
 • iglica pospolita (Erodium cicutarium).

Zakładanie suchej łąki kwietnej

Piaszczyste i ubogie w składniki mineralne gleby nie sprzyjają szybkorosnącym trawom i lubiącym azot kwiatom, jak na przykład mniszek lekarski i większość jaskrów. Z tego względu na suchej łące może się rozwijać mnóstwo gatunków roślin zielnych, raczej wolno rosnących i nieodpornych na konkurencję traw.

Zakładając suchą łąkę kwiatową trzeba najpierw, jeśli to konieczne, zmniejszyć żyzność gleby na wybranej powierzchni. Dotyczy to przede wszystkim przekształcania w suchą kwietną łąkę istniejącego trawnika, łąki albo nawet pola. Prace prowadzi się według następującego planu – należy:

 1. Wykosić istniejące rośliny tak krótko, jak to możliwe.
 2. Przeprowadzić wertykulację powierzchni, aby ją spulchnić i napowietrzyć. 
 3. Jako alternatywę można zastosować przekopanie ziemi.
 4. Rozdrobnić większe bryły ziemi, aby powierzchnia była równa i gładka. 
 5. Na glebach żyznych przygotować grubą warstwę mieszaniny ziemi z piaskiem. 
 6. Rozsiać mieszankę nasion na przygotowanej powierzchni i przykryć cienką warstwą piasku – to ochroni nasiona przed ptakami. 
 7. Utrzymywać stałą wilgotność gleby i zrezygnować z nawożenia.

Rośliny na łąkę kwietną świeżą

Łąka świeża powstaje na żyznej glebie, jaką jest zwykle ziemia ogrodowa. Odznacza się znaczną zawartością azotu, co wspomaga wzrost przede wszystkim szybko rosnących traw i kwiatów. Na takiej łące znajdują się więc rośliny, które stanowią mocną konkurencję dla innych wrażliwych gatunków. Z tego powodu łąka świeża zalicza się do biotopów raczej ubogich w gatunki. Tego typu łąki spotyka się w regionach rolniczych, gdzie są wykorzystywane do pozyskania siana i wypasu bydła, a przy tym docelowo nawożone.

Łąkę świeżą można rozpoznać po trzech typowych kwiatach, ponieważ na żyznych glebach rośnie doskonale przede wszystkim stokrotka pospolita, mniszek lekarski i różne gatunki koniczyny. Wczesnym latem taka łąka jest z daleka rozpoznawalna po jaskrawym, żółtym kolorze kwitnącego mniszka lekarskiego. Białe (a poza tym bardzo smaczne) stokrotki rosną na łące tym lepiej, im częściej jest ona koszona. W następnej kolejności spotyka się szybko rosnące trawy i inne typowe rośliny:

 • kupkówka pospolita (Dactylis glomerata),
 • rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius),
 • życica trwała (Lolium perenne),
 • konietlica łąkowa (Trisetum flavescens),
 • krwawnik pospolity (Achillea millefolium),
 • rumian polny (Anthemis arvensis),
 • chaber łąkowy (Centaurea jacea),
 • jastrun właściwy (Leucanthemum ircutianum),
 • babka lancetowata (Plantago lanceolata),
 • szczaw zwyczajny (Rumex acetosa),
 • wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis),
 • tomka wonna (Anthoxanthum odoratum),
 • kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis),
 • mak polny (Papaver rhoeas),
 • przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys).
Jak dbać o łąkę kwietną?
Jak dbać o łąkę kwietną?

Łąka kwietna – pielęgnowanie

 • Łąka kwietna sucha

Najważniejszą wskazówką dotyczącą pielęgnacji łąki suchej jest powstrzymanie się od jej nawożenia. Tego typu łąki nie należy w żadnym wypadku zasilać nawozami, ponieważ to pobudza do wzrostu silnie rosnące, konkurencyjne gatunki, zwłaszcza trawy. Im więcej składników pokarmowych dostarczy się do gleby, tym bujniej będzie rosła trawa i tym słabiej rośliny kwiatowe. Zamiast tego powinno się suchą łąkę kwietną raz w roku wapnować, co zapobiegnie zakwaszaniu gleby. Także regularne koszenie raz-dwa razy do roku przyczynia się do wzbogacenia składu gatunkowego. Najlepiej jest pierwsze koszenie wykonać w maju albo w drugiej połowie czerwca, a drugie we wrześniu. Skoszoną trawę i zioła trzeba z powierzchni uprzątnąć. 

 • Łąka kwietna świeża

Wprzeciwieństwie do suchej łąki, łąkę świeżą trzeba regularnie nawozić. W tym celu można używać specjalnego nawozu mineralnego albo nawozów organicznych. Poza tym trzeba wykonać koszenie trzy razy w roku – tradycyjnie raz w maju, raz w drugiej połowie czerwca i trzeci raz w sierpniu.

Łąka kwietna – trwałość na długie lata

Raz posiana i dobrze wyrośnięta łąka utrzymuje się niemal wiecznie. Niemniej jednak z czasem zachodzą pewne zmiany, a łąka dostosowuje się do stanowiska. To oznacza, że niektóre gatunki bardziej się rozrastają i rozsiewają, inne zaś prawie zupełnie giną, a jeszcze inne pojawiają się jako nowe.

Jeśli ktoś ma czas, może niewielkim nakładem pracy zamienić w kolorową, kwietną łąkę także swój dotychczasowy trawnik. Tutaj można po prostu wykorzystać naturalną sukcesję. Wraz z biegiem lat trawnik powoli ubożeje, to znaczy spada żyzność gleby i zmienia się skład gatunkowy roślin. Potrzebujące dużej ilości składników pokarmowych trawy rosną na słabnącej glebie coraz gorzej, podczas gdy większość dzikich roślin kwiatowych chętnie korzysta z ich słabnącej konkurencji. W każdym razie potrzeba sporo cierpliwości i czasu, aby stary trawnik rozwinął się w kwitnącą łąkę. Efekt jest wart zachodu: naturalna łąka z niezwykłym bogactwem dzikich kwiatów.   

Zapoznaj się: Jak zrobić kwietnik? Instrukcja krok po kroku
 

0 (0 opinii)