Porady

Sadzenie i przesadzanie rododendronów

5 (2 opinie)

Kwitnące rododendrony (różaneczniki) przedstawiają niepowtarzalny widok. Jedni kochają je za nadzwyczajne bogactwo barw i chcą kolekcjonować. Innym wydają się te zimozielone krzewy z ciemnymi rozetami liści za zbyt mroczne i obce. Trzecia grupa osób lubi różaneczniki, ale po prostu nie miała do nich szczęścia. Ten problem akurat da się rozwiązać.

Rodzicielskie gatunki dzisiejszych odmian rododendronów uprawiane są na bogatych w próchnicę, kwaśnych i wilgotnych glebach. Gruba warstwa słabo rozłożonych liści i innych resztek roślin sprawia, że system korzeniowy jest bardzo płaski i gęsty. Bardzo wysoki udział drobnych korzeni jest optymalny dla pobierania pokarmu z dobrze napowietrzonego podłoża.

Jakie stanowisko dla rododendronów?

Wybór właściwego miejsca jest ważny, aby różanecznik dobrze się czuł w ogrodowych warunkach. W przeciwnym razie rododendron źle rośnie, jest podatny na choroby, a jego uroda szybko przemija. Dobrze wybrane stanowisko powinno przypominać ojczyste lasy. Większość odmian nie znosi ostrego słońca, ale też nie może rosnąć w pełnym cieniu.

Rodzicielskie gatunki dzisiejszych odmian rododendronów rosną na bogatych w próchnicę, kwaśnych i wilgotnych glebach.

Znawcy rododendronów zalecają dla tych wspaniałych krzewów ozdobnych naszą sosnę pospolitą, jako źródło cienia. Długie i cienkie igły rzucają jasny cień, a korzenie drzew są głębokie i nie tworzą konkurencji dla krzewów. Nadają się też dęby, jesiony i drzewa owocowe. Natomiast nie należy sadzić rododendronów pod wierzbami, lipami, brzozami i klonami.

Rododendrony w ogrodzie
Rododendrony w ogrodzie

Gleba - kwaśna i próchnicza

Najważniejszą rzeczą w ocenie gleby dla różanecznika jest jej kwasowość. Aby rododendron mógł dobrze się rozwijać i kwitnąć, koniecznie musi być kwaśna (pH 4,2-5,5). Powinna też zawierać dużo próchnicy, być pulchna i przepuszczalna, aby dostarczać dużo tlenu. Dla delikatnych korzeni nieodpowiednia jest ciężka gleba gliniasta. Kwasowość gleby można zwiększyć dodając torf albo specjalną ziemię dla rododendronów. Na mniej kwaśnym podłożu (6-6,5) można bezpiecznie sadzić tylko specjalne odmiany.

Kiedy i gdzie sadzić rododendrony?

Rododendrony sadzi się albo w okresie od marca do maja, albo od września do połowy listopada. Przy wiosennym sadzeniu trzeba pamiętać o regularnym i wystarczającym podlewaniu krzewów. Jesienne sadzenie ma tę zaletę, że przed pierwszymi mrozami roślina zdąży się ukorzenić.

Znawcy rododendronów zalecają dla tych wspaniałych krzewów naszą sosnę pospolitą, jako źródło cienia.

Zachowanie odpowiedniej odległości między krzewami jest równie ważne, ponieważ z biegiem lat niektóre szybko się rozrastają. Już momencie sadzenia trzeba mieć przed oczami docelową wielkość różaneczników i nie sadzić ich zbyt blisko siebie. Dla niskich odmian rododendronów wystarczy odległość do 50 cm, natomiast wysoko rosnące potrzebująco co najmniej metrowych odstępów.

Pięknie kwitnące rododendrony
Pięknie kwitnące rododendrony

Sadzenie rododendrona - krok po kroku

Korzenie rododendronów rozrastają się bardzo płasko i płytko. Ich struktura jest bardzo delikatna. Jeśli gleba w ogrodzie nie jest odpowiednia, trzeba miejsca do sadzenia odpowiednio przygotować.

 • Dla każdej sadzonki wykopać dołek o głębokości ok. 50cm i średnicy 150 cm.
 • Wydobytą ziemię wymieszać z kompostem z kory, piaskiem i przerobionym obornikiem.
 • Tam, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo zastoju wody, należy wysypać na dnie dołu 10 cm warstwę drenażową z grubego żwiru.
 • Dołek powinien być dwa-trzy razy większy od bryły korzeniowej.
 • Przed sadzeniem zanurzyć bryłę korzeniową do wody, aby usunąć z niej powietrze.
 • Rododendron umieścić ostrożnie w dołku i obsypać mieszanką torfu i ziemi.
 • Ucisnąć ziemię wokół sadzonki i podlać.

W żadnym wypadku nie wolno sadzić różanecznika głębiej, niż rósł na szkółce albo w doniczce. Jeśli będzie wsadzony za głęboko, delikatny system korzeniowy zamrze, a wraz z nim cała roślina.

Rododendron jest bardzo ozdobną rośliną
Rododendron jest bardzo ozdobną rośliną

Jak przesadzać rododendrony?

Rododendron daje się stosunkowo łatwo przesadzać, także w starszym wieku. Ważne jest przy tym, aby system korzeniowy został możliwie najmniej uszkodzony. Najlepszą porą na przeprowadzenie tego zabiegu jest koniec marca – początek kwietnia, a potem jeszcze raz - przesadzanie rośliny we wrześniu. W tym celu należy:

 • Starannie wybrać nowe stanowisko.
 • Glebę szczególnie dokładnie przygotować.
 • Płaski system korzeniowy okopać z nadmiarem.
 • Wydobyć krzew łopatą.
 • Posadzić w nowym miejscu na taką samą głębokość, jak rósł poprzednio.

Aby zmniejszyć stres przesadzanego rododendronu, dobrze jest wykonać uprzednio zabieg przygotowujący. Polega on na wykopaniu wokół krzewu rowka i wypełnieniu go żyznym podłożem. Kiedy roślina wytworzy drobne korzenie skierowane w stronę rowka, należy ją z całą bryłą korzeniową wykopać i przenieść w nowe miejsce.

5 (2 opinie)