Porady

Chemiczne usuwanie chwastów w ogrodzie

2,5 (2 opinie)

Każdy ogrodnik-amator dobrze zna problem: wszędzie w ogrodzie pojawiają się rośliny, które ani na rabatach, ani na ścieżkach nie są pożądane. Chwasty w postaci roślin zielnych i mchu na trawnikach szkodzą innym roślinom, odbierając im światło i składniki odżywcze.

Wielu ogrodników sięga wtedy po herbicydy, czyli chemiczne preparaty chwastobójcze. Nieprzemyślane opryskiwanie i polewanie środkami chemicznymi może przynieść więcej szkody niż pożytku. Ale uwaga: stosowanie herbicydów nie jest obojętne dla środowiska. Mało tego, aktywny składnik środków chwastobójczych o nazwie glifosat ma być zakazany w Unii Europejskiej (w niektórych krajach związkowych Niemiec już jest wycofany z użycia). Niestety w Polsce nadal stosujemy (nie tylko rolnicy, ale i ogrodnicy-amatorzy) te niebezpieczne środki. Do najpopularniejszych produktów chwastobójczych należy z pewnością Roundup.

Co to są herbicydy?

Pod tym pojęciem rozumie się szereg środków chemicznych służących do zwalczania chwastów. Ze względu na zakres działania rozróżnia się herbicydy:

  • totalne – działające na wszystkie rośliny;
  • selektywnie niszczące rośliny dwuliścienne (np. chwasty na trawniku);
  • selektywnie niszczące rośliny jednoliścienne (m.in. trawy).

Herbicydy totalne jednakowo szkodzą roślinom pożytecznym, jak i niechcianym. Mogą być używane na przykład przed założeniem ogrodu albo trawnika. Innym rodzajem są herbicydy określane jako regulatory wzrostu. Charakteryzują się tym, że działają w roślinie jak naturalny hormon regulujący wzrost i rozwój. Są pochłaniane przez liście i korzenie i przenoszone do stożków wzrostu. Zaburzają wzrost organów rośliny oraz hamują fotosyntezę. Po kilku tygodniach następuje całkowite zniszczenie rośliny. Mechanizm działania tych syntetycznych hormonów roślinnych nie jest do końca jasny, ale rośliny dwuliścienne (nie-trawy) są bardziej wrażliwe na ich działanie. Stąd zastosowanie tych herbicydów na trawnikach i polach golfowych.

Ze względu na różne sposoby i zakres działania herbicydów, należy w każdym przypadku znaleźć odpowiednią kombinację środków aktywnych dla roślin uprawnych oraz towarzyszących im chwastów.

Usuwanie chemiczne chwastów pośród upraw
Usuwanie chemiczne chwastów pośród upraw

Opryski chwastobójcze - uważaj, są niebezpieczne

Nawet jeśli preparaty chwastobójcze są dzisiaj powszechnie dostępne, nie znaczy to, że można je lekkomyślnie używać. Jeśli ktoś zdecydował się na chemiczne oczyszczenie ogrodu z chwastów, powinien przynajmniej założyć ubranie ochronne i maskę. Trzeba też pamiętać, że trujące substancje, jakimi niewątpliwie są herbicydy, mogą poważnie zaszkodzić dzieciom i małym zwierzętom domowym.

Herbicydy szkodzą środowisku!

Preparaty chwastobójcze zagrażają nie tylko ludziom. Wszelkie żywe organizmy w glebie i w powietrzu obok opryskanych powierzchni znajdą się również w niebezpieczeństwie. Woda deszczowa spłukuje pozostałości chemicznych substancji do wód gruntowych i zatruwa je. Jeśli herbicydy przedostaną się do kanalizacji, zanieczyszczona woda powinna być w oczyszczalni koniecznie uzdatniona.

Herbicydy dostępne w sklepach
Herbicydy dostępne w sklepach

Co zamiast chemii na chwasty?

Zamiast zwalczania chwastów przy użyciu herbicydów, można zawsze chwycić za motykę, łopatkę czy wertykulator. Wiele chwastów da się łatwo wyrwać rękoma. Jeśli mniszek, stokrotka, przetacznik i ich koledzy zostaną usunięci przed wytworzeniem nasion, liczba chwastów zostanie mocno zredukowana. W przypadku perzu, podagrycznika, skrzypu polnego i innych chwastów korzeniowych, trzeba koniecznie usunąć nawet resztki ich korzeni. Mchu na trawniku można się pozbyć stosując wertykulację oraz odpowiednie nawożenie i podlewanie.

Jeśli mniszek, stokrotka, przetacznik i ich koledzy zostaną usunięci przed wytworzeniem nasion, liczba chwastów zostanie mocno zredukowana.

Ręczna walka z chwastami w ogrodzie jest niewątpliwie bardzo pracochłonna. Jednak zarówno w interesie własnego zdrowia, jak i środowiska leży zrezygnowanie z użycia herbicydów.

2,5 (2 opinie)