Porady

Taras na dachu – jak wykonać jego izolację przeciwwodną?

0 (0 opinii)

W ostatnim czasie tarasy coraz częściej lokalizuje się nie na gruncie, a ponad pomieszczeniami. Wymuszają to skromne rozmiary działek, na których budujemy swoje domy lub ścisła i zagospodarowana do granic wytrzymałości zabudowa miejska. Rozwiązania tego typu mogą być praktyczne i w pełni funkcjonalne, ale pod warunkiem zastosowania odpowiedniej izolacji przeciwwodnej.

Tarasy dachowe można podzielić na dwa typy, tj.: usytuowane nad pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi. Sposób wykonania hydroizolacji jest w obu przypadkach podobny, przy czym taras znajdujący się nad pomieszczeniem ogrzewanym wymaga ułożenia dodatkowej warstwy ocieplenia. Termoizolacja chroni budynek przed stratami energii cieplnej oraz zabezpiecza konstrukcję tarasu przed różnicą temperatur panujących na zewnętrz oraz w pomieszczeniu, ponad którym zlokalizowano taras. Przy dużych różnicach temperaturowych i zastosowaniu nieodpowiednich materiałów izolacyjnych może dochodzić do naprężeń, których skutkiem jest szybka degradacja nie tylko warstwy wykończeniowej tarasu, ale również jego konstrukcji.

Termoizolacja chroni budynek przed stratami energii cieplnej oraz zabezpiecza konstrukcję tarasu przed różnicą temperatur panujących na zewnętrz oraz w pomieszczeniu, ponad którym zlokalizowano taras.

Termoizolacja chroni konstrukcję tarasu
Termoizolacja chroni konstrukcję tarasu

Izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym – układ warstw

Prawidłowo wykonana izolacja tarasu składa się z kilku warstw. Warstwy te układa się według określonego schematu, nie pomijając żadnej z nich. W przypadku tarasów położonych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi można zrezygnować jedynie z ocieplenia. Zabierając się za wykończenie tej części domu, zacznijmy od wykonania na powierzchni konstrukcji delikatnego spadku, umożliwiającego swobodny odpływ wody opadowej. Następny krok to zabezpieczenie tarasu przed wnikaniem w jego strukturę pary wodnej pochodzącej z pomieszczenia zlokalizowanego poniżej. Do powyższego celu wykorzystuje się papy paroizolacyjne, grubowarstwowe zaprawy bitumiczne oraz specjalne membrany. Na warstwie paroizolacyjnej układamy ocieplenie (najczęściej ze styropianu). Następnie pokrywamy całość jeszcze jedną warstwą hydroizolacji (np. z membrany bitumicznej) i wykonujemy tzw. docisk, czyli wylewkę betonową. Pamiętajmy, by stosować beton wysokiej jakości, bo pozwoli nam to uniknąć problemów z przyczepnością hydroizolacji do podłoża. Na sam koniec montuje się obróbkę blacharską, która osłoni płytę dociskową i brzegi ocieplenia.

Dostosowanie hydroizolacji do planowanej warstwy wykończeniowej tarasu

Aktualnie mamy do wyboru bardzo szeroką gamę materiałów izolacyjnych. Mają one różne parametry oraz zróżnicowaną jakość, wytrzymałość i odporność na ruch pieszy. Te czynniki powodują konieczność właściwego doboru materiału izolacyjnego do sposobu i intensywności użytkowania tarasu oraz planowanej do jego wykończenia warstwy wierzchniej. Najczęściej wykorzystywanymi na tarasach materiałami wykończeniowymi są płytki ceramiczne lub deski tarasowe. Gdy przykładowo zdecydujemy się pierwsze z wymienionych – hydroizolacja nie musi charakteryzować się wysoką odpornością na promieniowanie UV, gdyż jej warstwa zostanie szczelnie przykryta. Jednak przy deskach kompozytowych jest już inaczej – tu promienie słoneczne będą docierały do materiału izolacyjnego, w związku z czym powinien być on odpowiednio odporny na działanie tego czynnika.

Aktualnie mamy do wyboru bardzo szeroką gamę materiałów izolacyjnych. Mają one różne parametry oraz zróżnicowaną jakość, wytrzymałość i odporność na ruch pieszy.

Niewskazane jest też pozostawienie na dłużej tarasu bez wykończenia, choć czasami jest to konieczne ze względów finansowych. Wówczas powinno się przynajmniej zabezpieczyć jego powierzchnię. Do powyższego celu nadają się np. specjalne masy mineralne, pełniące należycie swoją rolę nawet przez kilka lat. Utwardzona masa wygląda podobnie do warstwy cementu.

Bardzo ważny w izolacji przeciwwodnej jest także dobór materiału wykończeniowego
Bardzo ważny w izolacji przeciwwodnej jest także dobór materiału wykończeniowego

Jak wykonać szczelny taras?

Należy zdawać sobie sprawę, że poprzez nieszczelności w powierzchni tarasu i brak odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej może dochodzić do zalewania pomieszczenia, ponad którym został on zlokalizowany. Dlatego też bardzo ważna jest prawidłowość połączenia pomiędzy elewacją budynku, a powierzchnią tarasu. Niemniej istotny jest też poprawny montaż profili okapowych.

Bardzo ważna jest prawidłowość połączenia pomiędzy elewacją budynku, a powierzchnią tarasu.

Ogromne znaczenie ma również specyfika wybieranych materiałów wykończeniowych. Przykładowo terakota nie może mieć dużych wymiarów i musi być mrozoodporna oraz nienasiąkliwa. Natomiast odpowiednie na taras kleje, to produkty wysokoeleastyczne i o dobrej przyczepności.

Izolacja tarasu w nowoczesnej technologii

Izolację tarasu nad pomieszczeniem można aktualnie wykonać według przedstawionych powyżej wskazówek i z wykorzystaniem dobrze znanych i sprawdzonych materiałów lub sięgnąć po dużo nowocześniejszą i przyspieszającą przebieg prac technologię. To innowacyjne maty kompensacyjno – izolacyjne. Spełniają bardzo dobrze funkcję izolatora pomiędzy pomieszczeniem i tarasem, a dodatkowo – można stosować je również wówczas, gdy temperatura zewnętrzna uniemożliwia wykorzystanie tradycyjnych izolacji. Jeszcze jedną zaletą mat jest to, że stanowią bezpośrednie i dobre podłoże dla kleju do płytek. Rozwiązanie jest zatem szczególnie warte uwzględnienia, jeśli planowanym wykończeniem tarasu ma być wciąż stosunkowo często stosowana terakota.

0 (0 opinii)