Czosnek askaloński

Allium ascalonicum L.

Pokrój:
Wysokość:
10-20 cm
Wilgotność gleby:
Typ gleby:
Odczyn gleby:
6-6,5 pH
Podlewanie:
Ozdobne:
Kwitnienie:
Owocowanie:
Miejsce uprawy:
Stanowisko:
Kolekcje:
Odmiany:
‘Laaer Rosa Lotte’ ‘Red Sun’ ‘Tosca’ ‘Biztro’ ‘Golden Gourmet’ ‘Red Sun’ ‘Herming’ ‘Yellow Moon’

Skąd pochodzi czosnek askaloński?

Czosnek askaloński, noszący też nazwę szalotki albo cebuli szalotki, jest warzywem z rodziny amarylkowatych, bliskim krewnym cebuli zwyczajnej. Szalotka była od dawna uważana za odrębny gatunek, ostatnio jednak bywa traktowana jako odmiana Allium cepa var. aggregatum. Od „zwykłej” cebuli różni się zdolnością do wytwarzania dużej liczby cebulek-córek. Zarówno nazwa naukowa, jak i potoczna w różnych językach wywodzi się od śródziemnomorskiego miasta Aszkelon (łac. Ascalon). Opiera się częściowo na przekonaniu, że szalotkę przywieźli do Europy krzyżowcy, a częściowo na przekazach starożytnych autorów o cebuli zwanej „ascalonion” albo „ascalonia”. Ojczyzna cebuli szalotki nie jest do końca określona; przyjmuje się, że pochodzi ona z regiony Azji Mniejszej. Nie zidentyfikowano dotąd dziko żyjących przodków rośliny, a tym samym możliwego miejsca udomowienia.

Jak wygląda cebula szalotka?

Czosnek askaloński jest dzięki swojemu organowi gromadzącemu zapasy odżywcze, cebuli, wieloletnią rośliną warzywną. Dookoła głównej cebuli szalotki rozwijają się szybko gniazda małych, czerwonych albo żółtobrązowych cebulek, zrośniętych razem pod ziemią. Latem może wyrosnąć tak pięć do siedmiu nowych. Ten gatunek czosnku dorasta do 20 cm wysokości i w przeciwieństwie do cebuli zwyczajnej nie ma skłonności do wybijania w pędy kwiatowe.

Kwiaty i owoce

Między rurkowatymi, zielonymi liśćmi asymilacyjnymi wyrastają również rurkowate, bezlistne łodygi kwiatowe. Są one zakończone kulistymi baldachami, złożonymi z 20 do 100 pojedynczych kwiatów. Są one białawe z zielonym nerwem środkowym. Owocami szalotki są torebki z drobnymi, czarnymi nasionami.

Podobne rośliny

Komentarze