Porady

insektycydy

Środki ochrony roślin: insektycydy, fungicydy, herbicydy. Jak je stosować?

Herbicydy, insektycydy i fungicydy to skuteczne środki przeciwko chwastom, szkodnikom owadzim i chorobom grzybowym. Te trzy pojęcia nie są trudne do rozszyfrowania, jeśli dodać, że po łacinie caedo znaczy zabijać, herba – trawa, insecta – owady, a fungus – grzyb.

Dowiedz się więcej