Porady

krzewy kwitnące ozdobne

Magnolia – uprawa, pielęgnacja, odmiany, przycinanie

Magnolie należą do najstarszych roślin kwiatowych na Ziemi. Pojawiły się już w okresie kredy, a w trzeciorzędzie były szeroko rozprzestrzenione aż do dzisiejszej Arktyki. Znaleziona skamieniała magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata) rosła ok. 20 mln lat temu. Inna roślina, niewątpliwie należąca do rodziny magnoliowatych, pochodzi sprzed 95 mln la...

Dowiedz się więcej